Registrering av skap i Realfagbygget

NB! Husk å sjekke at skapet ditt faktisk står registrert som "opptatt" under skaplister. Dette er det eneste som betyr noe for om skapet skal bli klippet.

Skapnummer Status
1 Opptatt
2 Opptatt
3 Ledig
4 Ledig
5 Opptatt
6 Opptatt
7 Opptatt
8 Ledig
9 Opptatt
10 Opptatt
11 Opptatt
12 Opptatt
13 Opptatt
14 Opptatt
15 Opptatt
16 Opptatt
17 Opptatt
18 Opptatt
19 Opptatt
20 Opptatt
21 Opptatt
22 Opptatt
23 Opptatt
24 Opptatt
25 Ledig
26 Opptatt
27 Opptatt
28 Opptatt
29 Opptatt
30 Opptatt
31 Opptatt
32 Opptatt
33 Opptatt
34 Opptatt
35 Opptatt
36 Opptatt
37 Opptatt
38 Opptatt
39 Opptatt
40 Opptatt
41 Opptatt
42 Opptatt
43 Ledig
44 Opptatt
45 Opptatt
46 Opptatt
47 Opptatt
48 Opptatt
49 Ledig
50 Opptatt
51 Opptatt
52 Opptatt
53 Opptatt
54 Opptatt
55 Opptatt
56 Opptatt
57 Ledig
58 Opptatt
59 Opptatt
60 Opptatt
61 Opptatt
62 Opptatt
63 Opptatt
64 Opptatt
65 Ledig
66 Opptatt
67 Opptatt
68 Opptatt
69 Opptatt
70 Opptatt
71 Opptatt
72 Opptatt
73 Opptatt
74 Opptatt
75 Ledig
76 Opptatt
77 Opptatt
78 Opptatt
79 Opptatt
80 Opptatt
81 Opptatt
82 Opptatt
83 Opptatt
84 Opptatt
85 Opptatt
86 Opptatt
87 Ledig
88 Opptatt
89 Opptatt
90 Opptatt
91 Opptatt
92 Opptatt
93 Opptatt
94 Ledig
95 Opptatt
96 Ledig
97 Opptatt
98 Opptatt
99 Ledig
100 Opptatt
101 Opptatt
102 Opptatt
103 Opptatt
104 Ledig
105 Opptatt
106 Opptatt
107 Opptatt
108 Ledig
109 Ledig
110 Opptatt
111 Opptatt
112 Opptatt
113 Opptatt
114 Opptatt
115 Opptatt
116 Ledig
117 Ledig
118 Opptatt
119 Ledig
120 Ledig
121 Opptatt
122 Ledig
123 Opptatt
124 Opptatt
125 Opptatt
126 Opptatt
127 Opptatt
128 Opptatt
129 Opptatt
130 Opptatt
131 Opptatt
132 Opptatt
133 Opptatt
134 Opptatt
135 Opptatt
136 Opptatt
137 Opptatt
138 Opptatt
139 Ledig
140 Opptatt
141 Opptatt
142 Ledig
143 Opptatt
144 Opptatt
145 Opptatt
146 Ledig
147 Opptatt
148 Ledig
149 Ledig
150 Ledig
151 Opptatt
152 Opptatt
153 Opptatt
154 Opptatt
155 Ledig
156 Opptatt
157 Opptatt
158 Opptatt
159 Ledig
160 Ledig
161 Opptatt
162 Ledig
163 Opptatt
164 Opptatt
165 Opptatt
166 Opptatt
167 Opptatt
168 Opptatt
169 Opptatt
170 Opptatt
171 Opptatt
172 Ledig
173 Opptatt
174 Opptatt
175 Opptatt
176 Opptatt
177 Opptatt
178 Opptatt
179 Opptatt
180 Opptatt
181 Opptatt
182 Opptatt
183 Opptatt
184 Opptatt
185 Opptatt
186 Opptatt
187 Opptatt
188 Opptatt
189 Ledig
190 Opptatt
191 Ledig
192 Opptatt
193 Opptatt
194 Opptatt
195 Opptatt
196 Opptatt
197 Opptatt
198 Ledig
199 Opptatt
200 Opptatt
201 Opptatt
202 Opptatt
203 Opptatt
204 Ledig
205 Opptatt
206 Ledig
207 Opptatt
208 Ledig
209 Opptatt
210 Opptatt
211 Opptatt
212 Ledig
213 Opptatt
214 Ledig
215 Opptatt
216 Opptatt
217 Opptatt
218 Opptatt
219 Ledig
220 Ledig
221 Opptatt
222 Opptatt
223 Opptatt
224 Opptatt
225 Opptatt
226 Opptatt
227 Opptatt
228 Ledig
229 Ledig
230 Opptatt
231 Opptatt
232 Opptatt
233 Opptatt
234 Ledig
235 Ledig
236 Opptatt
237 Opptatt
238 Opptatt
239 Opptatt
240 Opptatt
241 Opptatt
242 Opptatt
243 Opptatt
244 Opptatt
245 Ledig
246 Opptatt
247 Opptatt
248 Opptatt
249 Opptatt
250 Opptatt
251 Opptatt
252 Opptatt
253 Opptatt
254 Opptatt
255 Opptatt
256 Opptatt
257 Opptatt
258 Ledig
259 Ledig
260 Opptatt
261 Opptatt
262 Ledig
263 Opptatt
264 Opptatt
265 Opptatt
266 Opptatt
267 Opptatt
268 Ledig
269 Ledig
270 Opptatt
271 Opptatt
272 Opptatt
273 Opptatt
274 Ledig
275 Opptatt
276 Opptatt
277 Opptatt
278 Opptatt
279 Ledig
280 Ledig
281 Opptatt
282 Opptatt
283 Opptatt
284 Ledig
285 Opptatt
286 Opptatt
287 Opptatt
288 Opptatt
289 Ledig
290 Opptatt
291 Opptatt
292 Opptatt
293 Opptatt
294 Ledig
295 Ledig
296 Opptatt
297 Opptatt
298 Opptatt
299 Opptatt
300 Opptatt
301 Opptatt
302 Opptatt
303 Ledig
304 Ledig
305 Ledig
306 Opptatt
307 Ledig
308 Ledig
309 Opptatt
310 Opptatt
311 Opptatt
312 Opptatt
313 Opptatt
314 Ledig
315 Opptatt
316 Opptatt
317 Opptatt
318 Opptatt
319 Ledig
320 Opptatt
321 Opptatt
322 Opptatt
323 Opptatt
324 Opptatt
325 Opptatt
326 Ledig
327 Opptatt
328 Ledig
329 Opptatt
330 Opptatt
331 Opptatt
332 Ledig
333 Opptatt
334 Opptatt
335 Ledig
336 Opptatt
337 Opptatt
338 Opptatt
339 Opptatt
340 Opptatt
341 Opptatt
342 Opptatt
343 Opptatt
344 Ledig
345 Opptatt
346 Opptatt
347 Opptatt
348 Opptatt
349 Opptatt
350 Opptatt
351 Opptatt
352 Opptatt
353 Opptatt
354 Ledig
355 Opptatt
356 Opptatt
357 Opptatt
358 Ledig
359 Opptatt
360 Opptatt
361 Opptatt
362 Ledig
363 Ledig
364 Ledig
365 Opptatt
366 Opptatt
367 Opptatt
368 Opptatt
369 Opptatt
370 Opptatt
371 Opptatt
372 Opptatt
373 Opptatt
374 Ledig
375 Opptatt
376 Opptatt
377 Opptatt
378 Ledig
379 Opptatt
380 Opptatt
381 Opptatt
382 Opptatt
383 Opptatt
384 Ledig
385 Opptatt
386 Opptatt
387 Ledig
388 Opptatt
389 Opptatt
390 Ledig
391 Opptatt
392 Opptatt
393 Ledig
394 Opptatt
395 Opptatt
396 Ledig
397 Ledig
398 Opptatt
399 Opptatt
400 Opptatt
401 Opptatt
402 Opptatt
403 Opptatt
404 Ledig
405 Opptatt
406 Opptatt
407 Opptatt
408 Opptatt
409 Opptatt
410 Ledig
411 Opptatt
412 Opptatt
413 Opptatt
414 Ledig
415 Opptatt
416 Opptatt
417 Ledig
418 Opptatt
419 Opptatt
420 Opptatt
421 Opptatt
422 Ledig
423 Opptatt
424 Opptatt
425 Ledig
426 Opptatt
427 Ledig
428 Opptatt
429 Opptatt
430 Opptatt
431 Opptatt
432 Ledig
433 Opptatt
434 Opptatt
435 Opptatt
436 Opptatt
437 Opptatt
438 Opptatt
439 Opptatt
440 Opptatt
441 Opptatt
442 Opptatt
443 Ledig
444 Opptatt
445 Ledig
446 Opptatt
447 Opptatt
448 Opptatt
449 Ledig
450 Opptatt
451 Opptatt
452 Opptatt
453 Ledig
454 Ledig
455 Opptatt
456 Opptatt
457 Opptatt
458 Opptatt
459 Opptatt
460 Opptatt
461 Opptatt
462 Opptatt
463 Opptatt
464 Opptatt
465 Opptatt
466 Opptatt
467 Ledig
468 Opptatt
469 Opptatt
470 Opptatt
471 Opptatt
472 Opptatt
473 Opptatt
474 Ledig
475 Opptatt
476 Opptatt
477 Opptatt
478 Opptatt
479 Ledig
480 Opptatt
481 Opptatt
482 Opptatt
483 Opptatt
484 Opptatt
485 Opptatt
486 Opptatt
487 Opptatt
488 Opptatt
489 Ledig
490 Opptatt
491 Opptatt
492 Opptatt
493 Opptatt
494 Opptatt
495 Ledig
496 Opptatt
497 Opptatt
498 Opptatt
499 Ledig
500 Ledig
501 Opptatt
502 Ledig
503 Opptatt
504 Ledig
505 Opptatt
506 Opptatt
507 Opptatt
508 Opptatt
509 Ledig
510 Opptatt
511 Opptatt
512 Opptatt
513 Ledig
514 Ledig
515 Opptatt
516 Opptatt
517 Opptatt
518 Ledig
519 Opptatt
520 Opptatt
521 Opptatt
522 Opptatt
523 Ledig
524 Opptatt
525 Ledig
526 Opptatt
527 Opptatt
528 Opptatt
529 Opptatt
530 Opptatt
531 Opptatt
532 Ledig
533 Opptatt
534 Opptatt
535 Opptatt
536 Opptatt
537 Opptatt
538 Ledig
539 Opptatt
540 Ledig
541 Ledig
542 Opptatt
543 Opptatt
544 Opptatt
545 Opptatt
546 Opptatt
547 Opptatt
548 Opptatt
549 Opptatt
550 Opptatt
551 Opptatt
552 Opptatt
553 Opptatt
554 Ledig
555 Ledig
556 Ledig
557 Opptatt
558 Ledig
559 Ledig
560 Ledig
561 Ledig
562 Opptatt
563 Opptatt
564 Ledig
565 Opptatt
566 Opptatt
567 Opptatt
568 Ledig
569 Opptatt
570 Ledig
571 Opptatt
572 Opptatt
573 Ledig
574 Opptatt
575 Opptatt
576 Ledig
577 Opptatt
578 Ledig
579 Ledig
580 Ledig
581 Opptatt
582 Opptatt
583 Ledig
584 Ledig
585 Opptatt
586 Opptatt
587 Opptatt
588 Opptatt
589 Opptatt
590 Opptatt
591 Opptatt
592 Opptatt
593 Opptatt
594 Opptatt
595 Ledig
596 Opptatt
597 Opptatt
598 Ledig
599 Opptatt
600 Opptatt
601 Opptatt
602 Opptatt
603 Ledig
604 Opptatt
605 Ledig
606 Opptatt
607 Opptatt
608 Opptatt
609 Ledig
610 Opptatt
611 Opptatt
612 Ledig
613 Ledig
614 Ledig
615 Opptatt
616 Opptatt
617 Ledig
618 Ledig
619 Opptatt
620 Opptatt
621 Ledig
622 Ledig
623 Opptatt
624 Ledig
625 Ledig
626 Ledig
627 Ledig
628 Ledig
629 Ledig
630 Opptatt
631 Opptatt
632 Opptatt
633 Opptatt
634 Ledig
635 Ledig
636 Opptatt
637 Opptatt
638 Ledig
639 Opptatt
640 Opptatt
641 Ledig
642 Opptatt
643 Ledig
644 Ledig
645 Ledig
646 Opptatt
647 Opptatt
648 Opptatt
649 Opptatt
650 Opptatt
651 Opptatt
652 Opptatt
653 Ledig
654 Opptatt
655 Ledig
656 Opptatt
657 Ledig
658 Ledig
659 Ledig
660 Ledig
661 Ledig
662 Ledig
663 Ledig
664 Ledig