Registrering av skap i Realfagbygget

NB! Husk å sjekke at skapet ditt faktisk står registrert som "opptatt" under skaplister. Dette er det eneste som betyr noe for om skapet skal bli klippet.

Skapnummer Status
1 Opptatt
2 Opptatt
3 Ledig
4 Ledig
5 Ledig
6 Opptatt
7 Opptatt
8 Ledig
9 Ledig
10 Opptatt
11 Opptatt
12 Opptatt
13 Opptatt
14 Opptatt
15 Ledig
16 Opptatt
17 Opptatt
18 Opptatt
19 Opptatt
20 Opptatt
21 Opptatt
22 Opptatt
23 Opptatt
24 Opptatt
25 Opptatt
26 Opptatt
27 Ledig
28 Opptatt
29 Opptatt
30 Opptatt
31 Opptatt
32 Opptatt
33 Ledig
34 Ledig
35 Opptatt
36 Ledig
37 Opptatt
38 Opptatt
39 Opptatt
40 Ledig
41 Opptatt
42 Opptatt
43 Opptatt
44 Opptatt
45 Ledig
46 Opptatt
47 Opptatt
48 Ledig
49 Opptatt
50 Ledig
51 Opptatt
52 Opptatt
53 Opptatt
54 Opptatt
55 Opptatt
56 Opptatt
57 Opptatt
58 Opptatt
59 Opptatt
60 Ledig
61 Opptatt
62 Opptatt
63 Opptatt
64 Opptatt
65 Opptatt
66 Opptatt
67 Opptatt
68 Ledig
69 Ledig
70 Ledig
71 Opptatt
72 Opptatt
73 Opptatt
74 Opptatt
75 Ledig
76 Opptatt
77 Opptatt
78 Opptatt
79 Ledig
80 Ledig
81 Opptatt
82 Opptatt
83 Opptatt
84 Opptatt
85 Opptatt
86 Opptatt
87 Opptatt
88 Opptatt
89 Opptatt
90 Ledig
91 Opptatt
92 Opptatt
93 Opptatt
94 Ledig
95 Ledig
96 Opptatt
97 Opptatt
98 Opptatt
99 Opptatt
100 Opptatt
101 Opptatt
102 Opptatt
103 Opptatt
104 Opptatt
105 Ledig
106 Opptatt
107 Opptatt
108 Opptatt
109 Opptatt
110 Opptatt
111 Opptatt
112 Ledig
113 Opptatt
114 Opptatt
115 Opptatt
116 Ledig
117 Ledig
118 Opptatt
119 Ledig
120 Ledig
121 Opptatt
122 Ledig
123 Ledig
124 Ledig
125 Opptatt
126 Ledig
127 Opptatt
128 Ledig
129 Ledig
130 Ledig
131 Opptatt
132 Opptatt
133 Opptatt
134 Ledig
135 Opptatt
136 Opptatt
137 Opptatt
138 Opptatt
139 Ledig
140 Ledig
141 Ledig
142 Opptatt
143 Opptatt
144 Opptatt
145 Opptatt
146 Ledig
147 Opptatt
148 Ledig
149 Opptatt
150 Ledig
151 Opptatt
152 Opptatt
153 Ledig
154 Ledig
155 Opptatt
156 Opptatt
157 Opptatt
158 Opptatt
159 Opptatt
160 Opptatt
161 Opptatt
162 Ledig
163 Opptatt
164 Opptatt
165 Opptatt
166 Opptatt
167 Opptatt
168 Opptatt
169 Opptatt
170 Opptatt
171 Opptatt
172 Opptatt
173 Ledig
174 Opptatt
175 Opptatt
176 Opptatt
177 Opptatt
178 Opptatt
179 Opptatt
180 Opptatt
181 Opptatt
182 Opptatt
183 Ledig
184 Opptatt
185 Opptatt
186 Ledig
187 Opptatt
188 Opptatt
189 Ledig
190 Opptatt
191 Opptatt
192 Ledig
193 Opptatt
194 Ledig
195 Ledig
196 Ledig
197 Ledig
198 Opptatt
199 Ledig
200 Opptatt
201 Opptatt
202 Ledig
203 Opptatt
204 Ledig
205 Opptatt
206 Ledig
207 Opptatt
208 Ledig
209 Opptatt
210 Opptatt
211 Ledig
212 Ledig
213 Ledig
214 Ledig
215 Ledig
216 Opptatt
217 Opptatt
218 Opptatt
219 Ledig
220 Ledig
221 Opptatt
222 Opptatt
223 Ledig
224 Opptatt
225 Opptatt
226 Ledig
227 Ledig
228 Ledig
229 Ledig
230 Opptatt
231 Ledig
232 Opptatt
233 Opptatt
234 Ledig
235 Ledig
236 Opptatt
237 Ledig
238 Ledig
239 Ledig
240 Opptatt
241 Opptatt
242 Opptatt
243 Opptatt
244 Ledig
245 Opptatt
246 Ledig
247 Opptatt
248 Ledig
249 Ledig
250 Opptatt
251 Opptatt
252 Opptatt
253 Opptatt
254 Ledig
255 Opptatt
256 Opptatt
257 Opptatt
258 Opptatt
259 Ledig
260 Opptatt
261 Opptatt
262 Opptatt
263 Ledig
264 Ledig
265 Opptatt
266 Opptatt
267 Opptatt
268 Opptatt
269 Ledig
270 Opptatt
271 Opptatt
272 Opptatt
273 Opptatt
274 Opptatt
275 Opptatt
276 Ledig
277 Opptatt
278 Opptatt
279 Ledig
280 Opptatt
281 Ledig
282 Opptatt
283 Opptatt
284 Opptatt
285 Opptatt
286 Opptatt
287 Ledig
288 Ledig
289 Opptatt
290 Opptatt
291 Opptatt
292 Opptatt
293 Ledig
294 Ledig
295 Ledig
296 Ledig
297 Opptatt
298 Ledig
299 Opptatt
300 Opptatt
301 Opptatt
302 Opptatt
303 Opptatt
304 Ledig
305 Ledig
306 Opptatt
307 Ledig
308 Ledig
309 Opptatt
310 Opptatt
311 Opptatt
312 Opptatt
313 Opptatt
314 Ledig
315 Opptatt
316 Opptatt
317 Opptatt
318 Ledig
319 Ledig
320 Opptatt
321 Opptatt
322 Opptatt
323 Ledig
324 Ledig
325 Opptatt
326 Ledig
327 Ledig
328 Opptatt
329 Ledig
330 Opptatt
331 Opptatt
332 Opptatt
333 Opptatt
334 Opptatt
335 Ledig
336 Opptatt
337 Opptatt
338 Opptatt
339 Opptatt
340 Opptatt
341 Ledig
342 Ledig
343 Opptatt
344 Ledig
345 Opptatt
346 Opptatt
347 Opptatt
348 Opptatt
349 Ledig
350 Ledig
351 Ledig
352 Opptatt
353 Opptatt
354 Ledig
355 Ledig
356 Opptatt
357 Opptatt
358 Ledig
359 Ledig
360 Ledig
361 Opptatt
362 Opptatt
363 Ledig
364 Ledig
365 Opptatt
366 Opptatt
367 Opptatt
368 Opptatt
369 Opptatt
370 Opptatt
371 Ledig
372 Ledig
373 Opptatt
374 Ledig
375 Opptatt
376 Opptatt
377 Opptatt
378 Ledig
379 Opptatt
380 Opptatt
381 Opptatt
382 Opptatt
383 Opptatt
384 Ledig
385 Opptatt
386 Opptatt
387 Opptatt
388 Opptatt
389 Opptatt
390 Ledig
391 Opptatt
392 Opptatt
393 Ledig
394 Ledig
395 Opptatt
396 Ledig
397 Opptatt
398 Ledig
399 Opptatt
400 Opptatt
401 Opptatt
402 Opptatt
403 Opptatt
404 Opptatt
405 Opptatt
406 Opptatt
407 Opptatt
408 Opptatt
409 Ledig
410 Opptatt
411 Opptatt
412 Ledig
413 Opptatt
414 Opptatt
415 Opptatt
416 Ledig
417 Opptatt
418 Ledig
419 Opptatt
420 Ledig
421 Opptatt
422 Opptatt
423 Ledig
424 Ledig
425 Opptatt
426 Opptatt
427 Opptatt
428 Opptatt
429 Opptatt
430 Opptatt
431 Opptatt
432 Opptatt
433 Ledig
434 Opptatt
435 Opptatt
436 Opptatt
437 Ledig
438 Opptatt
439 Opptatt
440 Opptatt
441 Opptatt
442 Opptatt
443 Ledig
444 Opptatt
445 Opptatt
446 Ledig
447 Opptatt
448 Ledig
449 Opptatt
450 Opptatt
451 Opptatt
452 Opptatt
453 Opptatt
454 Ledig
455 Ledig
456 Opptatt
457 Opptatt
458 Opptatt
459 Ledig
460 Ledig
461 Opptatt
462 Opptatt
463 Ledig
464 Ledig
465 Opptatt
466 Opptatt
467 Ledig
468 Ledig
469 Ledig
470 Opptatt
471 Opptatt
472 Opptatt
473 Ledig
474 Ledig
475 Ledig
476 Opptatt
477 Opptatt
478 Opptatt
479 Opptatt
480 Opptatt
481 Opptatt
482 Opptatt
483 Ledig
484 Opptatt
485 Ledig
486 Opptatt
487 Ledig
488 Ledig
489 Ledig
490 Opptatt
491 Opptatt
492 Ledig
493 Opptatt
494 Opptatt
495 Opptatt
496 Opptatt
497 Opptatt
498 Ledig
499 Ledig
500 Ledig
501 Opptatt
502 Ledig
503 Ledig
504 Ledig
505 Ledig
506 Opptatt
507 Opptatt
508 Opptatt
509 Ledig
510 Opptatt
511 Opptatt
512 Opptatt
513 Ledig
514 Ledig
515 Opptatt
516 Opptatt
517 Opptatt
518 Opptatt
519 Opptatt
520 Opptatt
521 Opptatt
522 Opptatt
523 Opptatt
524 Opptatt
525 Opptatt
526 Opptatt
527 Ledig
528 Opptatt
529 Ledig
530 Opptatt
531 Ledig
532 Opptatt
533 Opptatt
534 Ledig
535 Opptatt
536 Opptatt
537 Opptatt
538 Ledig
539 Ledig
540 Opptatt
541 Opptatt
542 Opptatt
543 Opptatt
544 Opptatt
545 Ledig
546 Opptatt
547 Opptatt
548 Opptatt
549 Opptatt
550 Opptatt
551 Opptatt
552 Opptatt
553 Opptatt
554 Opptatt
555 Opptatt
556 Opptatt
557 Ledig
558 Ledig
559 Ledig
560 Ledig
561 Opptatt
562 Opptatt
563 Ledig
564 Opptatt
565 Opptatt
566 Opptatt
567 Opptatt
568 Opptatt
569 Ledig
570 Opptatt
571 Opptatt
572 Opptatt
573 Ledig
574 Ledig
575 Opptatt
576 Opptatt
577 Opptatt
578 Opptatt
579 Opptatt
580 Opptatt
581 Opptatt
582 Opptatt
583 Opptatt
584 Opptatt
585 Opptatt
586 Opptatt
587 Opptatt
588 Opptatt
589 Opptatt
590 Opptatt
591 Opptatt
592 Opptatt
593 Ledig
594 Ledig
595 Opptatt
596 Opptatt
597 Opptatt
598 Opptatt
599 Ledig
600 Opptatt
601 Opptatt
602 Opptatt
603 Ledig
604 Ledig
605 Opptatt
606 Opptatt
607 Opptatt
608 Opptatt
609 Ledig
610 Opptatt
611 Opptatt
612 Opptatt
613 Ledig
614 Ledig
615 Opptatt
616 Opptatt
617 Opptatt
618 Opptatt
619 Opptatt
620 Opptatt
621 Ledig
622 Opptatt
623 Ledig
624 Opptatt
625 Ledig
626 Opptatt
627 Ledig
628 Opptatt
629 Ledig
630 Opptatt
631 Opptatt
632 Opptatt
633 Opptatt
634 Ledig
635 Opptatt
636 Opptatt
637 Opptatt
638 Opptatt
639 Ledig
640 Opptatt
641 Opptatt
642 Opptatt
643 Opptatt
644 Opptatt
645 Opptatt
646 Opptatt
647 Opptatt
648 Opptatt
649 Opptatt
650 Opptatt
651 Opptatt
652 Opptatt
653 Opptatt
654 Opptatt
655 Ledig
656 Ledig
657 Ledig
658 Ledig
659 Ledig
660 Ledig
661 Ledig
662 Ledig
663 Ledig
664 Ledig