Registrering av skap i Realfagbygget

NB! Husk å sjekke at skapet ditt faktisk står registrert som "opptatt" under skaplister. Dette er det eneste som betyr noe for om skapet skal bli klippet.

Skapnummer Status
1 Ledig
2 Ledig
3 Ledig
4 Ledig
5 Opptatt
6 Ledig
7 Opptatt
8 Opptatt
9 Opptatt
10 Opptatt
11 Ledig
12 Opptatt
13 Ledig
14 Opptatt
15 Opptatt
16 Ledig
17 Ledig
18 Opptatt
19 Opptatt
20 Opptatt
21 Ledig
22 Ledig
23 Ledig
24 Ledig
25 Ledig
26 Ledig
27 Opptatt
28 Ledig
29 Opptatt
30 Opptatt
31 Ledig
32 Opptatt
33 Opptatt
34 Opptatt
35 Opptatt
36 Ledig
37 Opptatt
38 Ledig
39 Opptatt
40 Ledig
41 Ledig
42 Opptatt
43 Ledig
44 Ledig
45 Ledig
46 Ledig
47 Ledig
48 Ledig
49 Ledig
50 Ledig
51 Ledig
52 Opptatt
53 Ledig
54 Ledig
55 Opptatt
56 Ledig
57 Opptatt
58 Ledig
59 Opptatt
60 Opptatt
61 Ledig
62 Ledig
63 Ledig
64 Opptatt
65 Ledig
66 Ledig
67 Ledig
68 Ledig
69 Opptatt
70 Ledig
71 Ledig
72 Ledig
73 Ledig
74 Ledig
75 Ledig
76 Opptatt
77 Ledig
78 Opptatt
79 Opptatt
80 Ledig
81 Opptatt
82 Opptatt
83 Opptatt
84 Ledig
85 Opptatt
86 Opptatt
87 Ledig
88 Opptatt
89 Opptatt
90 Ledig
91 Ledig
92 Ledig
93 Opptatt
94 Opptatt
95 Ledig
96 Ledig
97 Ledig
98 Ledig
99 Opptatt
100 Ledig
101 Ledig
102 Ledig
103 Ledig
104 Ledig
105 Ledig
106 Ledig
107 Ledig
108 Ledig
109 Ledig
110 Ledig
111 Ledig
112 Ledig
113 Opptatt
114 Opptatt
115 Ledig
116 Ledig
117 Ledig
118 Ledig
119 Ledig
120 Ledig
121 Ledig
122 Ledig
123 Ledig
124 Ledig
125 Ledig
126 Ledig
127 Ledig
128 Ledig
129 Ledig
130 Ledig
131 Opptatt
132 Opptatt
133 Opptatt
134 Opptatt
135 Ledig
136 Opptatt
137 Ledig
138 Ledig
139 Ledig
140 Ledig
141 Ledig
142 Opptatt
143 Ledig
144 Ledig
145 Ledig
146 Ledig
147 Ledig
148 Ledig
149 Ledig
150 Ledig