Registrering av skap i Realfagbygget

Bokskapene i rommene CU1-111, CU2-021 og EU1-110 i Realfagbygget blir administrert av Linjeforeningen Nabla.

Hvis du vil ha et skap må du gå til ett av disse rommene, sette på en hengelås og registrere deg her.

Ta kontakt med sekretaer@nabla.ntnu.no eller webkom@nabla.ntnu.no for hjelp.

NB! Husk å sjekke at skapet ditt faktisk står registrert som "opptatt" under skaplister. Dette er det eneste som betyr noe for om skapet skal bli klippet.

NB! Skapene som er registrert på rom EU1-110 står på rom CU1-111. Hvilket rom skapet er registrert på står på skapet. Det er derfor veldig vikitg at du skjekker hvilket rom skapet er registrert på.

Velg skap