Registrering av skap i Realfagbygget

NB! Husk å sjekke at skapet ditt faktisk står registrert som "opptatt" under skaplister. Dette er det eneste som betyr noe for om skapet skal bli klippet.

Skapnummer Status
1 Opptatt
2 Opptatt
3 Opptatt
4 Opptatt
5 Ledig
6 Ledig
7 Ledig
8 Ledig
9 Opptatt
10 Opptatt
11 Opptatt
12 Ledig
13 Opptatt
14 Opptatt
15 Ledig
16 Opptatt
17 Opptatt
18 Ledig
19 Ledig
20 Ledig
21 Ledig
22 Ledig
23 Ledig
24 Ledig
25 Ledig
26 Ledig
27 Ledig
28 Ledig
29 Ledig
30 Ledig
31 Opptatt
32 Opptatt
33 Opptatt
34 Ledig
35 Opptatt
36 Opptatt
37 Opptatt
38 Ledig
39 Opptatt
40 Opptatt
41 Ledig
42 Opptatt
43 Ledig
44 Opptatt
45 Ledig
46 Opptatt
47 Opptatt
48 Opptatt
49 Opptatt
50 Ledig
51 Opptatt
52 Opptatt
53 Opptatt
54 Opptatt
55 Ledig
56 Opptatt
57 Opptatt
58 Opptatt
59 Opptatt
60 Opptatt
61 Opptatt
62 Opptatt
63 Opptatt
64 Ledig
65 Opptatt
66 Ledig
67 Opptatt
68 Opptatt
69 Ledig
70 Opptatt
71 Ledig
72 Opptatt
73 Opptatt
74 Opptatt
75 Ledig
76 Opptatt
77 Opptatt
78 Opptatt
79 Opptatt
80 Ledig
81 Opptatt
82 Opptatt
83 Opptatt
84 Ledig
85 Ledig
86 Ledig
87 Opptatt
88 Ledig
89 Ledig
90 Ledig
91 Ledig
92 Opptatt
93 Ledig
94 Opptatt
95 Ledig
96 Ledig
97 Opptatt
98 Opptatt
99 Opptatt
100 Ledig
101 Ledig
102 Ledig
103 Ledig
104 Ledig
105 Opptatt
106 Opptatt
107 Ledig
108 Opptatt
109 Ledig
110 Ledig
111 Opptatt
112 Opptatt
113 Opptatt
114 Ledig
115 Ledig
116 Ledig
117 Ledig
118 Opptatt
119 Ledig
120 Ledig
121 Ledig
122 Ledig
123 Ledig
124 Opptatt
125 Ledig
126 Opptatt
127 Opptatt
128 Ledig
129 Ledig
130 Opptatt
131 Opptatt
132 Ledig
133 Ledig
134 Opptatt
135 Ledig
136 Opptatt
137 Ledig
138 Ledig
139 Opptatt
140 Opptatt
141 Opptatt
142 Ledig
143 Ledig
144 Ledig
145 Ledig
146 Opptatt
147 Ledig
148 Ledig
149 Opptatt
150 Ledig
151 Opptatt
152 Ledig
153 Ledig
154 Opptatt
155 Ledig
156 Opptatt
157 Opptatt
158 Ledig
159 Opptatt
160 Opptatt
161 Opptatt
162 Opptatt
163 Opptatt
164 Opptatt
165 Ledig
166 Opptatt
167 Opptatt
168 Opptatt
169 Ledig
170 Opptatt
171 Opptatt
172 Ledig
173 Opptatt
174 Opptatt
175 Opptatt
176 Ledig
177 Opptatt
178 Opptatt
179 Opptatt
180 Ledig
181 Opptatt
182 Opptatt
183 Opptatt
184 Opptatt
185 Opptatt