Registrering av skap i Realfagbygget

NB! Husk å sjekke at skapet ditt faktisk står registrert som "opptatt" under skaplister. Dette er det eneste som betyr noe for om skapet skal bli klippet.

Skapnummer Status
1 Opptatt
2 Opptatt
3 Opptatt
4 Opptatt
5 Opptatt
6 Opptatt
7 Opptatt
8 Opptatt
9 Opptatt
10 Opptatt
11 Opptatt
12 Opptatt
13 Opptatt
14 Opptatt
15 Opptatt
16 Opptatt
17 Opptatt
18 Opptatt
19 Opptatt
20 Opptatt
21 Opptatt
22 Opptatt
23 Opptatt
24 Opptatt
25 Opptatt
26 Ledig
27 Opptatt
28 Opptatt
29 Opptatt
30 Opptatt
31 Opptatt
32 Opptatt
33 Opptatt
34 Opptatt
35 Opptatt
36 Ledig
37 Opptatt
38 Opptatt
39 Opptatt
40 Opptatt
41 Ledig
42 Ledig
43 Opptatt
44 Opptatt
45 Ledig
46 Ledig
47 Opptatt
48 Opptatt
49 Ledig
50 Ledig
51 Opptatt
52 Opptatt
53 Opptatt
54 Ledig
55 Opptatt
56 Opptatt
57 Opptatt
58 Opptatt
59 Opptatt
60 Opptatt
61 Opptatt
62 Opptatt
63 Opptatt
64 Opptatt
65 Ledig
66 Ledig
67 Opptatt
68 Opptatt
69 Opptatt
70 Opptatt
71 Ledig
72 Ledig
73 Ledig
74 Ledig
75 Ledig
76 Opptatt
77 Opptatt
78 Opptatt
79 Opptatt
80 Opptatt
81 Opptatt
82 Opptatt
83 Opptatt
84 Opptatt
85 Opptatt
86 Opptatt
87 Opptatt
88 Opptatt
89 Opptatt
90 Opptatt
91 Opptatt
92 Opptatt
93 Opptatt
94 Opptatt
95 Ledig
96 Ledig
97 Opptatt
98 Ledig
99 Ledig
100 Opptatt
101 Opptatt
102 Ledig
103 Opptatt
104 Opptatt
105 Opptatt
106 Opptatt
107 Opptatt
108 Opptatt
109 Opptatt
110 Opptatt
111 Opptatt
112 Opptatt
113 Opptatt
114 Ledig
115 Ledig
116 Ledig
117 Opptatt
118 Ledig
119 Opptatt
120 Opptatt
121 Ledig
122 Ledig
123 Ledig
124 Ledig
125 Ledig
126 Ledig
127 Ledig
128 Opptatt
129 Opptatt
130 Opptatt
131 Opptatt
132 Opptatt
133 Opptatt
134 Opptatt
135 Opptatt
136 Opptatt
137 Opptatt
138 Opptatt
139 Opptatt
140 Opptatt
141 Opptatt
142 Opptatt
143 Opptatt
144 Ledig
145 Ledig
146 Ledig
147 Ledig
148 Ledig
149 Ledig
150 Ledig