Registrering av skap i Realfagbygget

NB! Husk å sjekke at skapet ditt faktisk står registrert som "opptatt" under skaplister. Dette er det eneste som betyr noe for om skapet skal bli klippet.

Skapnummer Status
1 Opptatt
2 Opptatt
3 Ledig
4 Opptatt
5 Opptatt
6 Opptatt
7 Opptatt
8 Opptatt
9 Opptatt
10 Ledig
11 Opptatt
12 Opptatt
13 Opptatt
14 Opptatt
15 Opptatt
16 Opptatt
17 Opptatt
18 Opptatt
19 Ledig
20 Opptatt
21 Opptatt
22 Opptatt
23 Ledig
24 Opptatt
25 Opptatt
26 Opptatt
27 Ledig
28 Opptatt
29 Opptatt
30 Opptatt
31 Ledig
32 Opptatt
33 Opptatt
34 Ledig
35 Opptatt
36 Ledig
37 Opptatt
38 Opptatt
39 Opptatt
40 Opptatt
41 Opptatt
42 Opptatt
43 Opptatt
44 Opptatt
45 Ledig
46 Ledig
47 Opptatt
48 Opptatt
49 Ledig
50 Ledig
51 Ledig
52 Ledig
53 Opptatt
54 Ledig
55 Opptatt
56 Opptatt
57 Opptatt
58 Opptatt
59 Opptatt
60 Opptatt
61 Ledig
62 Ledig
63 Ledig
64 Ledig
65 Opptatt
66 Opptatt
67 Opptatt
68 Opptatt
69 Ledig
70 Opptatt
71 Opptatt
72 Opptatt
73 Opptatt
74 Opptatt
75 Ledig
76 Opptatt
77 Opptatt
78 Ledig
79 Opptatt
80 Opptatt
81 Opptatt
82 Opptatt
83 Opptatt
84 Opptatt
85 Opptatt
86 Opptatt
87 Opptatt
88 Opptatt
89 Ledig
90 Opptatt
91 Opptatt
92 Opptatt
93 Opptatt
94 Ledig
95 Opptatt
96 Opptatt
97 Ledig
98 Ledig
99 Opptatt
100 Ledig
101 Opptatt
102 Opptatt
103 Opptatt
104 Ledig
105 Opptatt
106 Opptatt
107 Opptatt
108 Opptatt
109 Opptatt
110 Opptatt
111 Opptatt
112 Ledig
113 Ledig
114 Opptatt
115 Opptatt
116 Opptatt
117 Ledig
118 Ledig
119 Ledig
120 Opptatt
121 Opptatt
122 Opptatt
123 Ledig
124 Ledig
125 Ledig
126 Ledig
127 Opptatt
128 Ledig
129 Opptatt
130 Ledig
131 Opptatt
132 Ledig
133 Opptatt
134 Opptatt
135 Ledig
136 Opptatt
137 Opptatt
138 Opptatt
139 Opptatt
140 Ledig
141 Opptatt
142 Opptatt
143 Opptatt
144 Opptatt
145 Ledig
146 Opptatt
147 Ledig
148 Opptatt
149 Opptatt
150 Opptatt