Registrering av skap i Realfagbygget

NB! Husk å sjekke at skapet ditt faktisk står registrert som "opptatt" under skaplister. Dette er det eneste som betyr noe for om skapet skal bli klippet.

Skapnummer Status
1 Opptatt
2 Opptatt
3 Ledig
4 Opptatt
5 Opptatt
6 Opptatt
7 Opptatt
8 Opptatt
9 Opptatt
10 Opptatt
11 Opptatt
12 Opptatt
13 Opptatt
14 Opptatt
15 Opptatt
16 Opptatt
17 Opptatt
18 Opptatt
19 Opptatt
20 Opptatt
21 Opptatt
22 Opptatt
23 Opptatt
24 Opptatt
25 Opptatt
26 Opptatt
27 Opptatt
28 Opptatt
29 Opptatt
30 Opptatt
31 Ledig
32 Opptatt
33 Opptatt
34 Opptatt
35 Opptatt
36 Ledig
37 Opptatt
38 Opptatt
39 Opptatt
40 Opptatt
41 Opptatt
42 Opptatt
43 Opptatt
44 Opptatt
45 Opptatt
46 Opptatt
47 Opptatt
48 Opptatt
49 Opptatt
50 Opptatt
51 Opptatt
52 Opptatt
53 Opptatt
54 Opptatt
55 Ledig
56 Opptatt
57 Opptatt
58 Opptatt
59 Opptatt
60 Opptatt
61 Opptatt
62 Opptatt
63 Opptatt
64 Opptatt
65 Opptatt
66 Opptatt
67 Opptatt
68 Opptatt
69 Opptatt
70 Opptatt
71 Opptatt
72 Opptatt
73 Opptatt
74 Opptatt
75 Opptatt
76 Opptatt
77 Opptatt
78 Opptatt
79 Opptatt
80 Opptatt
81 Opptatt
82 Opptatt
83 Opptatt
84 Opptatt
85 Opptatt
86 Opptatt
87 Opptatt
88 Opptatt
89 Opptatt
90 Opptatt
91 Opptatt
92 Opptatt
93 Opptatt
94 Ledig
95 Opptatt
96 Opptatt
97 Opptatt
98 Opptatt
99 Opptatt
100 Opptatt
101 Opptatt
102 Opptatt
103 Opptatt
104 Opptatt
105 Opptatt
106 Ledig
107 Opptatt
108 Opptatt
109 Ledig
110 Ledig
111 Opptatt
112 Opptatt
113 Opptatt
114 Ledig
115 Opptatt
116 Ledig
117 Ledig
118 Opptatt
119 Ledig
120 Ledig
121 Opptatt
122 Ledig
123 Opptatt
124 Opptatt
125 Opptatt
126 Opptatt
127 Opptatt
128 Opptatt
129 Opptatt
130 Opptatt
131 Opptatt
132 Opptatt
133 Opptatt
134 Opptatt
135 Opptatt
136 Opptatt
137 Opptatt
138 Opptatt
139 Opptatt
140 Opptatt
141 Opptatt
142 Opptatt
143 Opptatt
144 Opptatt
145 Opptatt
146 Ledig
147 Opptatt
148 Ledig
149 Opptatt
150 Ledig
151 Opptatt
152 Opptatt
153 Opptatt
154 Opptatt
155 Opptatt
156 Opptatt
157 Opptatt
158 Opptatt
159 Opptatt
160 Opptatt
161 Opptatt
162 Opptatt
163 Opptatt
164 Opptatt
165 Opptatt
166 Opptatt
167 Opptatt
168 Opptatt
169 Opptatt
170 Opptatt
171 Opptatt
172 Opptatt
173 Opptatt
174 Opptatt
175 Opptatt
176 Opptatt
177 Opptatt
178 Opptatt
179 Opptatt
180 Opptatt
181 Opptatt
182 Opptatt
183 Opptatt
184 Opptatt
185 Opptatt
186 Opptatt
187 Opptatt
188 Opptatt
189 Opptatt
190 Opptatt
191 Opptatt
192 Opptatt
193 Opptatt
194 Opptatt
195 Opptatt
196 Opptatt
197 Opptatt
198 Opptatt
199 Opptatt
200 Opptatt
201 Opptatt
202 Opptatt
203 Opptatt
204 Ledig
205 Ledig
206 Opptatt
207 Opptatt
208 Opptatt
209 Opptatt
210 Opptatt
211 Opptatt
212 Ledig
213 Opptatt
214 Opptatt
215 Opptatt
216 Opptatt
217 Opptatt
218 Opptatt
219 Opptatt
220 Ledig
221 Opptatt
222 Opptatt
223 Opptatt
224 Opptatt
225 Opptatt
226 Opptatt
227 Opptatt
228 Ledig
229 Opptatt
230 Opptatt
231 Opptatt
232 Opptatt
233 Opptatt
234 Opptatt
235 Opptatt
236 Opptatt
237 Opptatt
238 Opptatt
239 Opptatt
240 Opptatt
241 Opptatt
242 Opptatt
243 Opptatt
244 Opptatt
245 Opptatt
246 Opptatt
247 Opptatt
248 Opptatt
249 Opptatt
250 Opptatt
251 Opptatt
252 Opptatt
253 Opptatt
254 Opptatt
255 Opptatt
256 Opptatt
257 Opptatt
258 Opptatt
259 Opptatt
260 Opptatt
261 Opptatt
262 Opptatt
263 Opptatt
264 Opptatt
265 Opptatt
266 Opptatt
267 Opptatt
268 Opptatt
269 Opptatt
270 Opptatt
271 Opptatt
272 Opptatt
273 Opptatt
274 Ledig
275 Opptatt
276 Opptatt
277 Opptatt
278 Opptatt
279 Opptatt
280 Opptatt
281 Opptatt
282 Opptatt
283 Opptatt
284 Opptatt
285 Opptatt
286 Opptatt
287 Opptatt
288 Opptatt
289 Ledig
290 Opptatt
291 Opptatt
292 Opptatt
293 Opptatt
294 Opptatt
295 Ledig
296 Opptatt
297 Opptatt
298 Opptatt
299 Opptatt
300 Opptatt
301 Opptatt
302 Opptatt
303 Opptatt
304 Opptatt
305 Opptatt
306 Opptatt
307 Ledig
308 Ledig
309 Opptatt
310 Opptatt
311 Opptatt
312 Opptatt
313 Opptatt
314 Ledig
315 Opptatt
316 Opptatt
317 Opptatt
318 Opptatt
319 Ledig
320 Opptatt
321 Opptatt
322 Ledig
323 Opptatt
324 Opptatt
325 Opptatt
326 Ledig
327 Opptatt
328 Opptatt
329 Opptatt
330 Ledig
331 Opptatt
332 Opptatt
333 Opptatt
334 Opptatt
335 Ledig
336 Opptatt
337 Opptatt
338 Opptatt
339 Ledig
340 Opptatt
341 Opptatt
342 Opptatt
343 Ledig
344 Ledig
345 Opptatt
346 Opptatt
347 Ledig
348 Opptatt
349 Opptatt
350 Opptatt
351 Opptatt
352 Opptatt
353 Opptatt
354 Opptatt
355 Opptatt
356 Ledig
357 Opptatt
358 Ledig
359 Ledig
360 Opptatt
361 Opptatt
362 Opptatt
363 Opptatt
364 Opptatt
365 Opptatt
366 Opptatt
367 Opptatt
368 Opptatt
369 Opptatt
370 Opptatt
371 Opptatt
372 Opptatt
373 Opptatt
374 Ledig
375 Opptatt
376 Opptatt
377 Opptatt
378 Ledig
379 Ledig
380 Opptatt
381 Opptatt
382 Opptatt
383 Opptatt
384 Ledig
385 Ledig
386 Opptatt
387 Opptatt
388 Opptatt
389 Opptatt
390 Opptatt
391 Opptatt
392 Opptatt
393 Opptatt
394 Opptatt
395 Opptatt
396 Opptatt
397 Opptatt
398 Opptatt
399 Opptatt
400 Opptatt
401 Opptatt
402 Opptatt
403 Opptatt
404 Ledig
405 Opptatt
406 Opptatt
407 Ledig
408 Opptatt
409 Opptatt
410 Opptatt
411 Ledig
412 Opptatt
413 Opptatt
414 Opptatt
415 Opptatt
416 Opptatt
417 Opptatt
418 Opptatt
419 Opptatt
420 Opptatt
421 Opptatt
422 Opptatt
423 Opptatt
424 Opptatt
425 Opptatt
426 Opptatt
427 Ledig
428 Opptatt
429 Opptatt
430 Ledig
431 Opptatt
432 Ledig
433 Opptatt
434 Opptatt
435 Opptatt
436 Opptatt
437 Ledig
438 Opptatt
439 Opptatt
440 Ledig
441 Opptatt
442 Opptatt
443 Ledig
444 Opptatt
445 Opptatt
446 Opptatt
447 Opptatt
448 Opptatt
449 Opptatt
450 Opptatt
451 Opptatt
452 Opptatt
453 Opptatt
454 Opptatt
455 Opptatt
456 Opptatt
457 Opptatt
458 Opptatt
459 Opptatt
460 Opptatt
461 Opptatt
462 Opptatt
463 Ledig
464 Opptatt
465 Opptatt
466 Opptatt
467 Ledig
468 Opptatt
469 Opptatt
470 Opptatt
471 Opptatt
472 Opptatt
473 Opptatt
474 Opptatt
475 Opptatt
476 Opptatt
477 Opptatt
478 Opptatt
479 Ledig
480 Opptatt
481 Opptatt
482 Opptatt
483 Opptatt
484 Opptatt
485 Opptatt
486 Opptatt
487 Opptatt
488 Opptatt
489 Opptatt
490 Opptatt
491 Opptatt
492 Opptatt
493 Opptatt
494 Opptatt
495 Opptatt
496 Opptatt
497 Opptatt
498 Opptatt
499 Ledig
500 Opptatt
501 Opptatt
502 Opptatt
503 Opptatt
504 Opptatt
505 Opptatt
506 Opptatt
507 Opptatt
508 Opptatt
509 Opptatt
510 Ledig
511 Opptatt
512 Opptatt
513 Ledig
514 Opptatt
515 Opptatt
516 Opptatt
517 Opptatt
518 Ledig
519 Opptatt
520 Opptatt
521 Opptatt
522 Opptatt
523 Opptatt
524 Opptatt
525 Opptatt
526 Opptatt
527 Opptatt
528 Opptatt
529 Opptatt
530 Opptatt
531 Opptatt
532 Opptatt
533 Opptatt
534 Opptatt
535 Opptatt
536 Opptatt
537 Opptatt
538 Opptatt
539 Opptatt
540 Ledig
541 Opptatt
542 Opptatt
543 Opptatt
544 Opptatt
545 Opptatt
546 Opptatt
547 Opptatt
548 Opptatt
549 Opptatt
550 Opptatt
551 Opptatt
552 Opptatt
553 Opptatt
554 Opptatt
555 Opptatt
556 Opptatt
557 Opptatt
558 Opptatt
559 Opptatt
560 Opptatt
561 Opptatt
562 Opptatt
563 Opptatt
564 Opptatt
565 Opptatt
566 Ledig
567 Opptatt
568 Opptatt
569 Opptatt
570 Opptatt
571 Opptatt
572 Ledig
573 Ledig
574 Opptatt
575 Opptatt
576 Opptatt
577 Opptatt
578 Opptatt
579 Opptatt
580 Opptatt
581 Opptatt
582 Opptatt
583 Opptatt
584 Ledig
585 Opptatt
586 Opptatt
587 Opptatt
588 Ledig
589 Opptatt
590 Opptatt
591 Opptatt
592 Opptatt
593 Opptatt
594 Opptatt
595 Opptatt
596 Opptatt
597 Opptatt
598 Opptatt
599 Opptatt
600 Ledig
601 Opptatt
602 Opptatt
603 Ledig
604 Opptatt
605 Opptatt
606 Opptatt
607 Opptatt
608 Opptatt
609 Ledig
610 Opptatt
611 Ledig
612 Opptatt
613 Opptatt
614 Opptatt
615 Opptatt
616 Opptatt
617 Ledig
618 Ledig
619 Opptatt
620 Opptatt
621 Opptatt
622 Opptatt
623 Opptatt
624 Opptatt
625 Ledig
626 Opptatt
627 Opptatt
628 Opptatt
629 Ledig
630 Opptatt
631 Opptatt
632 Opptatt
633 Opptatt
634 Ledig
635 Opptatt
636 Opptatt
637 Opptatt
638 Opptatt
639 Opptatt
640 Opptatt
641 Opptatt
642 Opptatt
643 Ledig
644 Opptatt
645 Opptatt
646 Opptatt
647 Opptatt
648 Opptatt
649 Opptatt
650 Opptatt
651 Opptatt
652 Opptatt
653 Ledig
654 Opptatt
655 Ledig
656 Opptatt
657 Ledig
658 Ledig
659 Ledig
660 Ledig
661 Opptatt
662 Ledig
663 Ledig
664 Ledig